Wij leveren advies- en IT-diensten op maat aan particulieren, bedrijven en overheden

All4Data

All4Data is een milieuadvies- en automatiseringsbureau. Wij leveren milieuadvies- en IT-diensten op maat aan particulieren, bedrijven en overheden. Onze naam verwijst naar het belang van data. Het verzamelen en het vertalen van gegevens is van groot belang bij al onze activiteiten, van een sluitende administratie tot het uitvoeren van een goede natuurstudie.

IT

Appvocatuur

Onze milieu-informatiesystemen beheren onderzoeksgegevens en passen deze toe, bijvoorbeeld het volledig automatisch aanmaken van rapporten.

Daarnaast bieden wij appvocatuur aan, het online administratiepakket voor advocaten met administratie van zaken, communicatie, agenda, uurbesteding en facturatie uren.

Lees meer

MilieuAdvies

Appzzp

Onze consultants adviseren in multidisciplinaire vraagstukken over ruimtelijke ordening, natuur en milieu en richten zich op ruimtelijke planontwikkeling, vergunningverlening en toezicht, externe veiligheid, ecologie, waterbeheer, MER en bodemonderzoek en -sanering.

Lees meer