IT

Onze software-engineers ontwikkelen milieu-informatiesystemen en administratiepakketten

Onze milieu-informatiesystemen beheren onderzoeksgegevens en passen deze toe. Voorbeelden zijn éénlocatieprojecten met het volledig automatisch aanmaken van bodemonderzoeksrapporten, inclusief conclusies. Een ander voorbeeld  is dataconversie zodat een totaal beeld van de bodemsituatie kan worden verkregen.  De stad Groningen kreeg daardoor opeens een totaalbeeld van de bodemsituatie op basis waarvan een oordeel kon worden gevormd over de aanleg van een gepland trambaantracé. Daarnaast kunnen milieugevolgen realtime online worden gemonitoord.

In nauwe samenwerking met een advocatenkantoor hebben we Appvocatuur ontwikkeld, het online administratiepakket voor advocaten met administratie van zaken, communicatie, agenda, uurbesteding en facturatie uren. Een andere app, Appministratie is gericht op de projectadministratie van ZZP’ers en het MKB. Beide apps zijn via een beveiligde verbinding met de cloud te gebruiken via pc, laptop, tablet en mobiel. Uiteraard zijn deze apps op maat op uw behoeften af te stemmen.

Appvocatuur heeft een losstaande website: https://www.appvocatuur.nl.